تبلیغات
کلبه ورزشی جسم اندیشه - ساق

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 28 آذر 1388

تعداد پرورشكارانی كه پیش خود می گوییند ای كاش این IFBB مسابقه

باشلوار را اجازه میداد یا لااقل اجازه دهد با جوراب مسابقه داد جدی میگم خود من بارها درباشگاه چنان كسانی رو دیدم برای بعضی ها این عضله نه دل چسب است نه لذت بخش اما برای اكثریت بدنسازان حرفه ای این چنین نیست وبا انجام تمام حركات لذت می برنند كسانی كه به این عضله اهمیت نمی دهند اغلب از سوزشی كه پس از انجام چند تكرار سنگین ایجاد می شود فرار می كنند زیرا سوزشی كه در این عضله یافت می شود در هیچ عضله دیگری یافت نمی شود از طرفی كوچك بودن این عضله وی را محكوم به تفیلی بودن این عضله كرده ونوبت ساق همیشه در انتهای تمرین وهمیشه بعد از عضلات دیگراست زمانی هم كه نوبتش می رسد یاطرف زنگ میزنه یا حالش نیست یاباشه برای بعد كدوم بعد؟ كه این شامل تقریبا اكثر عضلاتی كه در انتهای تمرین هستند می شود.در اكثرمواردی كه نقطه ضعف ورزشكارساق است  دلیلش كم كاری است وراه حل ان بسیار ساده است .( تمرین (اما به هر حال ممكن است پرورشكارانی باشند كه واقا تلاش خود را می كنند اما بازهم اثری ازرشدعضلات ساق نمی بینند  اولین كاری كه باید برای یك ساق بی انگیزه كرد گنجاندن تمرین ساق در ابتدای یك جلسه تمرینی یا همان سیستم الویت خودمان یعنی وقتی  پرورشكار سر حال وپر انرژی است یك تمرین ساق تمام عیاراجرا كند اما همیشه نمیشه این كارو كرد ساق را می توان قبل از تمرین تمام عضلات بدن تحت فشار قرار داد به غیر از ران وپشت پا  درصورتی كه ران قبل از این دو عضله قرار بگیرد هم تمرینی كه برای ساق انجام داده ایم بی اثر می شود و هم تمرین بعدی با مشكل به مواجه   می شود چون ساق نقش عضله كمكی را برای دو عضله یاد شده را ایفا می كند.واما یك نكته جالب دیگر در مورد ساق این عضله از معدود عضلات بدن است كه می توان بدون نگرانی تكرارهای بیش از  25رابرای تحریك ان به رشددر نظر گرفت تكرارهای صد تایی ممكن است اخرین چاره برای ساق هایی باشد كه به هیچ صراتی مستمیم نیستند وبه هیچ نوع تمرینی جواب نمی دهند.البته برای حل مشكلات باید راهای مختلف را امتحان كرد به قول یكی از دوستان كار نشد ندارد من كه از كار كردن روی این عضله لذت می برم سیستم مورد علاقه خودمم كم كردنی اما هر كسی باید خود وبا كمك دوستان و  مربیان خود و دقت سیستم مورد نیاز بدنش در پیدا كند.این عضلات فراموش شده هستند كه گاهی در مسابقات باعث سر بلندی ورزشكار می شود امیدوارم كه موفق باشید. (رفتید مسترالمپیاد یادی ازما بكنید)

 

تعداد پرورشكارانی كه پیش خود می گوییند ای كاش این IFBB مسابقه

باشلوار را اجازه میداد یا لااقل اجازه دهد با جوراب مسابقه داد جدی میگم خود من بارها درباشگاه چنان كسانی رو دیدم برای بعضی ها این عضله نه دل چسب است نه لذت بخش اما برای اكثریت بدنسازان حرفه ای این چنین نیست وبا انجام تمام حركات لذت می برنند كسانی كه به این عضله اهمیت نمی دهند اغلب از سوزشی كه پس از انجام چند تكرار سنگین ایجاد می شود فرار می كنند زیرا سوزشی كه در این عضله یافت می شود در هیچ عضله دیگری یافت نمی شود از طرفی كوچك بودن این عضله وی را محكوم به تفیلی بودن این عضله كرده ونوبت ساق همیشه در انتهای تمرین وهمیشه بعد از عضلات دیگراست زمانی هم كه نوبتش می رسد یاطرف زنگ میزنه یا حالش نیست یاباشه برای بعد كدوم بعد؟ كه این شامل تقریبا اكثر عضلاتی كه در انتهای تمرین هستند می شود.در اكثرمواردی كه نقطه ضعف ورزشكارساق است  دلیلش كم كاری است وراه حل ان بسیار ساده است .( تمرین (اما به هر حال ممكن است پرورشكارانی باشند كه واقا تلاش خود را می كنند اما بازهم اثری ازرشدعضلات ساق نمی بینند  اولین كاری كه باید برای یك ساق بی انگیزه كرد گنجاندن تمرین ساق در ابتدای یك جلسه تمرینی یا همان سیستم الویت خودمان یعنی وقتی  پرورشكار سر حال وپر انرژی است یك تمرین ساق تمام عیاراجرا كند اما همیشه نمیشه این كارو كرد ساق را می توان قبل از تمرین تمام عضلات بدن تحت فشار قرار داد به غیر از ران وپشت پا  درصورتی كه ران قبل از این دو عضله قرار بگیرد هم تمرینی كه برای ساق انجام داده ایم بی اثر می شود و هم تمرین بعدی با مشكل به مواجه   می شود چون ساق نقش عضله كمكی را برای دو عضله یاد شده را ایفا می كند.واما یك نكته جالب دیگر در مورد ساق این عضله از معدود عضلات بدن است كه می توان بدون نگرانی تكرارهای بیش از  25رابرای تحریك ان به رشددر نظر گرفت تكرارهای صد تایی ممكن است اخرین چاره برای ساق هایی باشد كه به هیچ صراتی مستمیم نیستند وبه هیچ نوع تمرینی جواب نمی دهند.البته برای حل مشكلات باید راهای مختلف را امتحان كرد به قول یكی از دوستان كار نشد ندارد من كه از كار كردن روی این عضله لذت می برم سیستم مورد علاقه خودمم كم كردنی اما هر كسی باید خود وبا كمك دوستان و  مربیان خود و دقت سیستم مورد نیاز بدنش در پیدا كند.این عضلات فراموش شده هستند كه گاهی در مسابقات باعث سر بلندی ورزشكار می شود امیدوارم كه موفق باشید. (رفتید مسترالمپیاد یادی ازما بكنید)ارسال توسط hossein
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin